• sporządzanie dokumentacji celnej
  • kompleksowa obsługa odpraw celnych w zakresie importu i exportu oraz dostawy wewnątrzwspólnotowej
  • obsługa karnetów TIR poprzez system informatyczny NCTS - TRANZYT WSPÓLNOTOWY
  • wypełnianie dokumentów CMR, DWC, karnet TIR i wielu innych
  • wypełnianie świadectw pochodzenia i świadectw EUR.1
  • dokonywanie odpraw celnych dla osób prywatnych i firm z zakresu mienia przesiedlenia
  • sporządzanie dokumentacji celnej dla osób prywatnych i firm sprowadzających towary (samochody, quady, itp.), także z państw spoza Unii Europejskiej
  • sporządzanie dokumentacji celnej dla osób prywatnych i firm w obrocie pocztowym
  • doradztwo, pomoc, wnioski, odwołania dotyczące spraw celnych
  • sporządzanie deklaracji INTRASTAT
  • kompleksowa obsługa i pomoc przy AKCYZIE